szczegóły profilu działalności

Usługi informatyczne świadczone w formie zdalnej i stacjonarnej to incydentalne lub stałe wsparcie użytkowników komputerów w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości podczas codziennego użytkowania sprzętu komputerowego, a także rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

W zakresie tego profilu działalności mieści się także aspekt dbałości o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w systemie informatycznym, czyli cyberbezpieczeństwo (cyber security).

ZARYS CENOWY


wróć do IT MARS lub IT SFERA